Mladí hasiči


Práce s dětmi má v našem sboru dlouholetou tradici. Jak přicházely a odcházely generace hasičů, docházelo ke změnám vedoucích mladých hasičů.
V současné době se dětem věnuje jako vedoucí kroužku Kateřina Hořejší, Lucie Boxanová a Hana Voráčková a pomáhají jim "děda" Jiří Melichar, Jiří, Jakub a Ondřej Voráčkovi. Činnost současného kroužku byla zahájena na přelomu března a dubna 2010 a první viditelnou akcí našich dětí byla 1. května 2010 účast na řevnickém Majálesu 2010 (fotky ve fotogalerii).
Postupně se počet členů kroužku mladých hasičů ustálil na zhruba 25, dominantní většina je ve věku od šesti do deseti let.
V souladu s duchem práce Dobrovolných hasičů se děti účastní různých kulturních událostí, jako jsou pravidelný řevnický Majáles, kde výrazně pomáhají s organizaci soutěží pro nejmenší, dále hasičských soutěží, zejména Karlštejnského poháru, nebo i nepravidelných akcí, jako byly oslavy 80 let kopané v Řevnicích v roce 2011.
Při pravidelných schůzkách se věnujeme podle možností buď práci s hasičskou technikou, zejména nácviku požárního útoku, nebo se, hlavně v zimě, v klubovně učíme teorii, hrajeme hry atp.
V letech 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 se nám podařilo zorganizovat letní tábor.
Založeno 1896

 

© SDH Řevnice