Současnost a historie techniky našeho sboru


Současná technika:


 • Motorová vozidla:
 • DA 12 A31 Obrázek
 • CAS-32 Tatra T148 Obrázek
 • Ford Transit Obrázek

 • Přívěsná vozidla:
 • Podvalník + člun a raft Obrázek
 • Repasovaný přívěs PPS 12 na podvozku VEZEKO
 • Nákladní přívěs AGADOS HANDY 7

 • Vybavení:
 • PPS PH ALFA 2
 • Motorové kalové čerpadlo RATO
 • Motorové kalové čerpadlo "Bohouš" Obrázek
 • Plovoucí čerpadlo, 3x Obrázek
 • Motorové kalové čerpadlo "Bohoušek" Obrázek
 • Elektrické kalové čerpadlo 380V
 • Elektrické kalové čerpadlo 220V
 • Elektrocentrála
 • Motorová pila Stihl
 • Motorová pila Husqarna
 • Dýchací přístroje Dräger
 • PPS-12, 2x
 • PPS-8

 

Historie techniky našeho sboru

Prvním strojem Řevnického sboru byla čtyřkolová ruční stříkačka zakoupená krátce po jeho založení v roce 1896 od smíchovské firmy „ Smékal “. Ta sloužila až do své náhrady motorovou stříkačkou DS-16 slavnostně předanou do používání 16.04.1932. K této výkonné stříkačce na dvoukolovém podvozku byl 23.07.1932 zakoupen dopravní automobil Praga-Grand ( 1923 ). Jednalo se o otevřený osobní vůz, určený pro přepravu mužstva, požárního náčiní a dvoukolového navijáku na hadice. Spolu s přívěsným čerpadlem tvořil soupravu, která byla v provozu až do roku 1957. Po svém vyřazení byla „ Grandka “ předána soukromému sběrateli panu Příhodovi, který ji umístil do depozitáře svého muzea „ Praga “ a kde stále čeká na své znovuzrození. Sbor se však potýkal s problémem dopravy k zásahu i nadále, neboť ne vždy bylo možné všechny zasahující hasiče odvézt. Proto byl v roce 1950 získán druhý vůz. Jednalo se o bývalou sanitku Hansa-Lloyd, která byla samaritánské služby dne 6.9.1950 nahrazena zbrusu novou sanitou Škoda 1101-Tudor. Ta sloužila až do roku 1966, kdy byla předána zdravotnímu středisku a tím u sboru vyřazena. Vzhledem ke stáří „ Grandky “ a špatnému technickému stavu „ Hansy “ bylo neustále žádáno o nový hasičský automobil. To se splnilo 14.1.1957 kdy byl od štábu civilní obrany města Prahy převeden nový vůz Praga RN – AS-16. Bylo to poprvé za dobu trvání sboru, co se podařilo sehnat nový a především hasičský automobil. Oba staré vozy byly zrušeny a tak nastal starý problém, a to malá přepravní kapacita samotné „ Ereny “.

Proto byl v roce 1961 přidělen další vůz Praga RN. Tentokrát to byl původně vojenský náklaďák, na jehož korbě byl umístěn vyprošťovací jeřáb. Ten bylo možno podle potřeby demontovat. Jelikož se pro tento mechanizmus nenašlo dostatečné využití, byl sejmut na trvalo a na korbu byly namontovány sklopné lavice. V této podobě jezdil až do roku 1969, kdy byl odprodán. V červnu 1965 byl od tehdejších hrudkoven – Mníšek Pod Brdy odkoupen osobní automobil Tatra 87. V provozu „ osma “ vydržela až do 8.6.1967. Potom byla prodána JZD Čankovice u Chrudimi.

Druhý leden 1967 byl dnem nad jiné slavným, neboť byla pokřtěna a dána do provozu první cisterna, a to Škoda 706R „ Barča “ . Byla to sice starší, od vojenských staveb opatřená kropička, ale po její opravě a přestavbě na požární se nesrovnatelně zvýšila akceschopnost sboru. „ Barča “ u nás zůstala až do července 1970, poté byla jako přebytečná odprodána hasičům N.P. Léčiva v Modřanech. Dnes je v péči SDH Ořech a na všech srazech historické techniky budí zasloužený respekt.

29.12.1967 byla zakoupena automobilová stříkačka AS 15 Klöckner-Deutz KS 330 v dost špatném stavu. Byla však svépomocí opravena a v červnu 1968 zařazena k výjezdu. Ač výborný a spolehlivý, stal se „ Klöckner “ přebytečným z kapacitních možností zbrojnice a musel být v únoru 1969 prodán sboru do Letů. To vše k nemalé lítosti a zklamání všech, kteří věnovali jeho opravě desítky hodin. V Letech sloužil ještě v roce 1972.

12.4.1968 byl od VPÚ Praha získán automobilový žebřík AŽ-18 na podvozku Škoda 256. Ten zde setrval až do 27.12.1975, kdy byl potupně odtažen do kovošrotu Zdice.

3.7.1969 se poprvé ozval před hasičskou zbrojnicí brumlavý zvuk „ Trambusu “. Tehdy byla totiž přivezena rovněž od VPÚ Praha CAS-16 Škoda 706 RTHP. A nebyl to „ Trambus “ obyčejný. Šlo o prototypový stroj honosící se výrobním číslem 002, a zároveň úplně prvním, u kterého byl použit z výroby přední náhon. Byl na mnoho let základem naší techniky a to až do 2.7.1981, kdy byl nahrazen mladším bratrem CAS-25 Škoda 706 RTHP. Ten byl z výroby dodán VPÚ Praha – Západ – stanice Řevnice a až do zmíněného převzetí používán jako záložní. V naší garáži je stále.

V roce 1975 dosloužila „ Erena “ – AS 16. Byla poté převezena na stanici VPÚ č.2 do Roztok a zde několik let chátrala pod širým nebem, než posloužila jako šrot. Jako dopravní vůz byla nahrazena terénním automobilem ARO M461 „ Gáz “ . Byl používán pro dopravu osob až do roku 1990, kdy byl nahrazen novým vozem Avia – A31 – DVS – 12.

Další významná událost byla 12.3.1998. Toho dne byla zakoupena z podniku „ Kovohutě – Mníšek Pod Brdy “ cisterna CAS-32 – Tatra T148. Kromě uvedené techniky sloužily ještě stroje, které zde nejsou popsány z důvodu absence dat, či velmi krátkého nasazení. Byly to například : náklaďáček Moris-Ella GS, který byl užíván při stavebních úpravách v letech 1956-58 ; dodávka Praga – Lady; kombinovaný přívěs pro hašení „ pěna / CO2 “ ; přívěs pro přepravu člunů; stříkačka DS-16 ( nové provedení z roku 1965 ) či množství stříkaček PS-8 a PS-12, které se u sboru vystřídaly.

Pro potřeby sboru byl v roce 2008 zakoupen z vlastních prostředků sboru automobil Peugeot J5. Protože to byl ojetý starší vůz jehož tachometr ukazoval bezmála 950 000 kilometrů, byly s ním často technické problémy. V roce 2016 jsme tušili, že už se nepodaří na podzim projít další technickou kontrolou, což se kvůli pokročilé korozi nosných části stalo.


Současnost techniky našeho sboru

V roce 2016 byly možnosti vyřídit a získat dotaci na nákup nové techniky a pro nás vzhledem ke stavu vozu Peugeot J5 bylo pořízení nového dopravního automobilu prioritou. Podařilo se vše vyřídit, získat a 28. září 2016 slavnostně uvést do provozu nový DA-L1Z, Ford Tranzit. Na památku tohoto dne a zejména pak na památku našeho dlouholetého člena Václava Brabce, byl pokřtěn "Václav".

Na podzim roku 2017 jsme pro rozšíření možností Fordu Tranzit zčásti svépomocí repasovali přívěs pro PPS 12. Bouda byla opískována a nalakována, následně převezena do firmy Vezeko, kde byla nasazena na podvozek a celý přívěs uveden do provozu.

Do nového přívěsu jsme roce 2018 zakoupili přenosnou požární stříkačku PH-ALFA 2 od firmy Pavliš a Hartman s mechanickou vývěvou.

Na přelom roku 2020 a 2021 jsme zakoupili nové dýchací přístroje Dräger, celkem 6 dýchacích přístrojů a 12 tlakových lahví

* * *

Přehled:

 • Ruční čtyřkolová stříkačka „ Smékal “ 1896 – 1932
 • Motorová stříkačka DS-16 1932 – 1957
 • Dopravní vůz Praga – Grand 1932 – 1957
 • Dopravní vůz Hansa – Lloyd 1950 – 1957
 • Sanita Škoda 1101 „ Tudor “ 1950 – 1966
 • AS-16 Praga RN 1957 – 1975
 • Nákladní automobil Praga RN 1961 – 1969
 • Osobní automobil Tatra 87 1965 – 1967
 • CAS-16 Škoda 706 R „ Barča “ 1967 – 1970
 • AS-15 Klöckner – Deutz KS 330 1967 – 1969
 • AŽ 18 Škoda 256 1968 – 1975
 • CAS-16 Škoda 706 RTHP 1969 – 1981
 • Dopravní vůz ARO M461 1977 – 1990
 • Osvětlovací agregát 3kW 1969 – ????
 • Peugeot J5 2008 - 2016
 • CAS-25 Škoda 706 RTHP 1981 – 2016
 • DVS-12 Avia A31 1990 – Dosud
 • CAS-32 Tatra T148 1998 – Dosud

Založeno 1896
 

© SDH Řevnice